CHAO ECHO

CHAO Echo ไมโครโฟนแบบ Add-On ที่จะมาเพิ่มความสามารถในการสื่อสารของหูฟัง CHAO Series ทุกรุ่น

Feature

Crystal-clear communication.

การใช้งาน CHAO Echo ที่ง่ายและสะดวก สามารถพกพาไปในที่ต่างๆได้ ทำให้ CHAO Echo นั้นเป็นส่วนประกอบที่ลงตัวสำหรับหูฟัง DRACCO ทุกรุ่น

It’s extra long.

ด้วยสายเคเบิ้ลที่ยาวกว่า 2.7 เมตร ช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และหากรู้สึกว่ายังไม่เหมาะสมกับการใช้งานคุณสามารถเปลี่ยนมาใช้สาย Velco ที่สั้นกว่าแทนได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน

Omni-directional.

CHAO Echo ถูกออกแบบมาให้สามารถติดได้กับเสื้อผ้าและหูฟัง และด้วยระบบเสียงไมโครโฟนแบบ Omni-Directional นั้นไม่ว่าไมโครโฟนจะอยู่ตรงตำแหน่งใดก็จะยังสามารถรับเสียงของคุณได้

Gaming Gear

PYRRHUS DK战队重夺荣耀版 游戏鼠垫

VERTO

波塞冬 POSEIDON Z青轴 全背光

2014 © Thermaltake. All Rights Reserved.

NOTICE OF PRIVACY POLICY